Programma

Programma:

 

 

 

 

Tijd 

Inhoud 

Spreker 

Locatie 

10:00 

Opening en welkomstwoord 

Drs. P.J. (Pieter) Steinkamp 

Dome 

10:05 

Plenaire sessie I: Photopharmacology 
towards light controlled pharmacotherapy 

Prof. W. (WiktorSzymanski 

Dome 

11:00 

Deelsessie I: Abstract presentaties 

Zie programma 

Dome, Foyer 

12:00 

Lunch 

 

Restaurant 

13:00 

Plenaire sessie II: Eerste succesvolle DCD- 
hartdonaties (heart-in-a-box) 

Dr. M.E. (Michiel) Erasmus 

Dome 

13:30 

Plenaire sessie III: Innovatie in de kunst  
(Groninger Museum) 

Dhr. S.F. (Sander) Daams 

 

13:45 

3D Intermezzo 

DOT 

Dome 

14:00 

Deelsessie II: Abstract presentaties 

Zie programma 

Dome, Foyer 

15:00 

Pauze 

 

Restaurant 

15:30 

Plenaire sessie IV: De zin en onzin van  
promoveren 

Dr. R.M. (Marijn) Houwert 

Dome 

16:30 

Prijsuitreiking en borrel 

DJ Daan van Wessel 

Foyer 

 

 

DEELSESSIE I 

Locatie: Dome 

 

 

 

Tijd 

Spreker 

Titel abstract 

11:00 

Zhang 

De ontwikkeling van een slachthuis dier model voor ex vivo long perfusie. 

11:10 

Hermans 

Effectiviteit  van  een  nieuwe  op NHS-POx  gebaseerde sealant:  Aerostatische  experimenten in een dynamisch ex-vivo varkenslong model. 

11:20 

Swaab 

Cryoperfusie: De volgende stap in orgaanpreservatie? 

11:30 

Van Rijn 

Hypothermic machine perfusion in livertransplantation - a randomized  trial. 

11:40 

Sadeghi 

3D virtual reality gebaseerde operatieplanning voor thoracoscopische longsegmentresecties: Een haalbaarheidsstudie. 

11:50 

Van Erk 

Validatie van een  nieuw  ex vivo  mandibulair  perfusiemodel voor training en  het  testen van  biomaterialen voor tandheelkunde en chirurgie. 

 

 

 

 

DEELSESSIE I 

Locatie: Foyer 

 

 

 

Tijd 

Spreker 

Titel abstract 

11:00 

Van den Berg 

Toename van fibrine depositie en microtrombose in de donornier tijdens niertransplantatie. 

11:10 

Heeman 

Real-time visualisatie van renale corticale microperfusie met laser speckle contrast imaging. 

11:20 

Kip 

Kortdurende preoperatieve methionine restrictie beschermt tegen veneuze graft ziekte via perivasculair vet afhankelijke mechanismen. 

11:30 

De Jongh 

Pattern of lymph node metastases in gastric cancer. 

11:40 

Wildeboer 

Mass Spectrometry Imaging (MSI) toont nieuwe inzichten in de complexe regeneratie processen van intestinale anastomosen. 

11:50 

Teunissen 

Single-stage bone-anchored hearing implant surgery in children: The preliminary results of a prospective, high-powered controlled trial. 

 

 


DEELSESSIE II 

Locatie: Dome 

 

 

 

Tijd 

Spreker 

Titel abstract 

14:00 

De Wit 

EFGR-gereichte fluorescentie geleide chirurgie bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom in de mondholte. 

14:10 

Jonker 

Intraoperatieve  MET-receptor specifieke fluorescente beeldvorming en spectroscopie voor de detectie van lymfeliermetastasen bij patiënten met papillair schildkliercarcinoom. 

14:20 

Van den Hoven 

Het effect van normalisatie op de betrouwbaarheid van kwantificatie van weefselperfusie middels nabij-infrarood fluorescentie met Indocyanine Groen. 

14:30 

Prijs 

Ontwikkeling en externe validatie van geautomatiseerde detectie, classificatie en lokalisatie van enkelfracturen: Een kijk in de zwarte doos van een Convolutioneel Neuraal Netwerk (CNN). 

14:40 

Meyer 

Uitgestelde resectie in een ‘Watch & Wait’ strategie na neoadjuvante chemoradiotherapie voor rectum carcinoom: Analyse van ziekenhuiskosten, comorbiditeit en overleving. 

14:50 

Hol 

Een vergelijking tussen laparoscopische, robot-geassisteerde en transanale TME voor rectumcarcinoom: korte termijn uitkomsten na propensity score matching. 

 

 

 

 

DEELSESSIE II 

Locatie: Foyer 

 

 

 

Tijd 

Spreker 

Titel abstract 

14:00 

Van den Berge 

Patiënt gerapporteerde handfunctie als voorspeller voor Dupuytren behandeling. 

14:10 

Bakhuis 

3D virtual  reality  visualisatie van Major  Aortopulmonary  Collateral  Arteries (MAPCAs). 

14:20 

Van Varsseveld 

Het gebruik van behavioral artificial intelligence technology bij het analyseren van keuzes in de chirurgie: opereren versus comfort care bij necrotiserende enterocolitis. 

14:30 

Van der Riet 

Endoprothese appositie en verwijding van de infrarenale nek na endovasculaire behandeling van het aorta aneurysma. 

14:40 

Haveman 

Continue monitoring van vitale parameters met draagbare sensoren tijdens dagelijkse activiteiten: een validatie studie. 

14:50 

Zuidema 

Kortste appositie lengte op de eerste postoperatieve CT angiografie  na endovasculaire aneurysma  repair  identificeert patiënten met een hoog risico op een laat type Ia  endoleak. 

 

Voor deelnemers van het SEOHS 2021 is tegen gereduceerd tarief overnachting in Student Hotel mogelijk. De kortingscode hiervoor wordt na inschrijving verstuurd en is te gebruiken op de eigen website van Student Hotel.