Professor Thomas van Gulik is AMC’er in hart en nieren. Na afronding van zijn opleiding tot arts aan de Universiteit van Amsterdam, begon hij in 1981 aan de opleiding tot chirurg in het Binnengasthuis, een voormalig stadsziekenhuis dat later met het Wilhelmina Gasthuis werd samengevoegd tot het AMC. Na diverse (research) fellowships in het buitenland, keerde van Gulik in 1990 terug naar het AMC als staflid, gespecialiseerd in de hepato-pancreato-biliaire (HPB) chirurgie.

Niet alleen als chirurg maakte van Gulik veel indruk, ook op wetenschappelijk gebied heeft hij zijn naamkaartje achtergelaten. In 1981 promoveerde hij cum laude op het gebruik van dermaal schapencollageen als biomateriaal. Daarna lag de focus van zijn wetenschappelijke carrière met name op leverischemie en reperfusie in relatie tot de leverfunctie, maar ook onderwerpen als de geschiedenis van de Amsterdamse chirurgie hadden zijn aandacht. Zo schreef hij samen met Frank IJpma, zijn voormalig promovendus en onze tweede keynote speaker, het boek ‘Amsterdamse anatomische lessen ontleed’. Hierin evalueren zij vanuit anatomisch en chirurgisch perspectief de geschilderde ‘anatomielessen’ van het Amsterdams chirurgijnsgilde. Hij volgde professor Klopper in 1997 op als hoofd van het Chirurgisch Laboratorium, waar hij meer dan 50 promovendi begeleidde, resulterend in meer dan 700 publicaties. Vanwege zijn grote wetenschappelijke verdienste kreeg Thomas in 2018 de Gouden legpenning van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Na maar liefst 37 jaar, met in het laatste jaar nog een tweede fusie, nam van Gulik in december 2018 afscheid van het Amsterdam UMC. Wie denkt dat hij stil zit, heeft het mis. Een paar keer per jaar reist hij naar Nepal, waar hij als chirurg werkzaam is in het Chitwan Medical Center en zich inzet om aldaar een HPB unit op te zetten. Ondertussen begeleidt hij zijn laatste paar promovendi en schrijft hij een boek over 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam. Mogelijk heeft hij het drukker dan ooit tevoren! Gelukkig maakt hij op 6 december graag tijd om tijdens het SEOHS – waarvan hij zelf één van de oprichters is – een keynote lecture te geven, getiteld ‘De Kunst van het Snijden’.