Poster presentaties

09.00-16.45 Poster presentatie Hal
  P1. Robot geassisteerde retroperitoneoscopische adrenalectomie.
E. Van de Wiel
 
  P2. Hoge response en verbeterde uitkomsten voor responders na behandeling met inductie chemotherapie in patiënten met lokaal recidief rectum carcinoom.
E. Voogt
 
  P3. Transarteriële embolisatie van hepatocellulaire adenomen: een retrospectieve multicenter studie.
B. Rosmalen
 
  P4. There is a High Incidence of Rotational Malalignment after Intramedullary Nailing of Tibial Shaft Fractures: A Prospective Cohort Series of 155 Patients.
N. Bleeker
 
  P5. Veranderingen in de configuratie van Anaconda stent-graft pootjes na endovasculaire aneurysma reparatie.
J. Simmering
 
  P6. Systemic neutrophil activation products as biomarker in patients with acute abdominal pain, a hypothesis forming study.
S. Rottier
 
  P7. Een predictiemodel voor de follow-up van patiënten na een percutane diep veneuze arterialisatie.
E. Huizing
 
  P8. Patient reported cosmetic outcome after vacuum assisted excision of benign breast lesions: a cross-sectional study.
E. van der Voort
 
  P9. Radiofrequente straling vermindert de overleving van blaaskankercellen en heeft een additief effect in combinatie met chemotherapie.
I. Brummelhuis
 
  P10. De cytokineproductie van systemische immuun cellen is voorspellend voor het ontwikkelen van een hypertrofisch litteken.
E. de Bakker
 
  P11. Uniformiteit in uitkomstmaten voor Congenitale Melanocytaire Nevi; ontwikkeling van een Core Outcome Set.
A. Fledderus
 
  P12. Systematic review concerning the efficacy and safety of near-infrared imaging with indocyanine green to identify sentinel lymph nodes in oncology patients.
B. Jeremaisse
 
  P13. Ligatie van het intersphincterische fistelkanaal en verschuivingsplastiek voor hoge peri-anale fistels bij de ziekte van Crohn – een retrospectief cohortonderzoek.
E. van Praag
 
  P14. Video aangevuld met geluid in laparoscopische cholecystectomie verbetert de operatieve verslaglegging significant: een multicenter prospectieve observationele studie (SONAR-trial).
O. Eryigit
 
  P15. Ernstige, maar niet milde hand ischemie is geassocieerd met verminderde overleving van hemodialysepatiënten.
M. Gerrickens
 
  P16. Oncologische uitkomsten van talimogene laherparepvec voor de behandeling van stadium IIIB/C en IVM1a melanoom patiënten.
M. Stahlie
 
  P17. Optimaliseren van de leercurve met eye-tracking training bij complexe minimaal invasieve gastro-intestinale chirurgie.
D. Dieleman
 
  P18. Added value of 3D-robotic surgery in biotissue pancreatico- and hepaticojejunostomy (LAEBOT 3D2D): a randomized controlled cross-over trial.
L. Jones
 
  P19. Klinische relevantie van MRI-gedetecteerde additionele laesies bij borstkankerpatiënten behandeld met neoadjuvante systeemtherapie.
A. van Loevezijn
 
  P20. Interventie na Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair.
S. Mulay