Plenaire sessie C

13.20 – 14.20

Plenaire sessie C – Door de bomen het Jeroen Bosch niet meer zien

Grote zaal

C1. De Napoleon Trial: een multicenter gerandomiseerde studie naar de meest optimale en kosteneffectieve behandeling van recidiverende hemorroïden: het studie protocol.
S. Kuiper, MUMC

C2. De eerste 25 getransplanteerde ex vivo long perfusie casussen in Nederland.
Z. Zhang Long, UMCG

C3. ‘Machine learning’ algoritmen voor het voorspellen van een scaphoïdfractuur.
A. Bulstra, Amsterdam UMC.

C4. Oncologische veiligheid van autologe vet transplantatie na borstkanker.
S. Schop, MUMC

C5. Speelt een gebrek aan microbiële veerkrachtigheid een rol in de pathogenese van colorectaal carcinoom? – Een exploratieve pilot studie.
A. Wildeboer, MUMC

C6. A multi-centre, randomized, non-inferiority trial to compare ulipristal with standard surgical treatment in women with symptomatic uterine fibroids: the MYOMEX-2 trial.
M. Middelkoop, Amsterdam UMC

C7. Fluorescentie chirurgie bij neuroblastoom – een preklinische, gepersonaliseerde validatie gebruik makend van organoïden.
L. Wellens, Prinses Máxima centrum

C8. Septum resection versus expectant management in women with a septate uterus (TRUST study): a randomised controlled trial.
J. Rikken, Amsterdam UMC