Plenaire sessie A

09.05 – 10.05

Plenaire sessie A – Van Gogh los!

Grote zaal

A1. Het effect van perioperatief muziek op het postoperatieve opiatengebruik, de intraoperatieve sedatiebehoefte en opnameduur: een meta-analyse van 55 gerandomiseerde klinische trials.
V. Fu, Erasmus MC

A2. Incidentie en behandeling van nervus pudendus entrapment na sacrospinale fixatie.
A. Vodegel, Amsterdam UMC

A3. Het meten van de spanning in twee verschillende hechttechnieken en hechtdraden met varkensbuikwanden en de ‘AbdoMan’.
Y. Yurtkap, Erasmus MC

A4. Vergelijkende studie naar het effect van fluorescentie angiografie van de omentumplastiek bij de behandeling van een presacrale sinus.
M. Slooter, Amsterdam UMC

A5. Een fase 1 studie in gezonde vrijwilligers met OTL78, een PSMA-specifieke fluorofoor voor intra-operatieve visualisatie van prostaatcarcinoom.
J. Stibbe, LUMC

A6. Lange-termijn effectiviteit van lipofilling ter behandeling van dysfagie na hoofdhalskankerbehandeling.
R. Karsten, AvL

A7. Neoadjuvante immunotherapie middels nivolumab al dan niet met ipilimumab voorafgaand aan chirurgie is veilig en induceert substantiële responsen bij patiënten met hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom.
J. Vos, AvL

A8. Expressie van integrine αvβ6 om onderscheid te maken tussen perihilair cholangiocarcinoom en benigne ziekte.
L. Franken, Amsterdam UMC