Parallel sessie D

14.45 – 15.40

Parallel sessie D1 – Dat smaakt naar Vermeer

Grote zaal

D1.1. Functionele en volumetrische evaluatie van postoperatieve leverregeneratie na een grote leverresectie.
F. Rassam, Amsterdam UMC

D1.2. FOLFIRINOX chemotherapie beïnvloedt MiRNA expressie in patiënten met pancreascarcinoom.
F. van der Sijde, Erasmus MC

D1.3. Lange-termijn kwaliteit van leven na curatieve chirurgie voor pancreas neuroendocriene tumoren.
C. Heidsma, Amsterdam UMC

D1.4. Dendritische cel vaccinatie sensitiseert ductaal adenocarcinoom van het pancreas voor anti-CD40 therapie.
L. Sai Ping, Erasmus MC

D1.5. Overlevingswinst na lokale behandeling bij patiënten met een vroeg recidief van colorectale levermetastasen.
T. Hellingman, Amsterdam UMC

D1.6. Circulerend tumor DNA als marker voor patiënten met colorectale peritoneale metastasen, een klinische feasibility studie.
N. Sluiter, Amsterdam UMC

D1.7. Mogelijke voordelen en risico’s van perioperatieve systemische therapie in aanvulling op cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten met peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom.
C. Bakkers, Catharina ziekenhuis

14.45 – 15.40 Parallel sessie D2 – Frans Hals over kop Kleine zaal
D2.1. Isolated limb perfusion as an effective treatment modality for locally advanced Kaposi sarcoma of the extremities.
E. Huis in ‘t Veld, AvL
D2.2. Kortere duur van gipsbehandeling bij polsfracturen.

E. van Delft, Spaarne Gasthuis

D2.3. ‘Machine learning’ algoritmen voor het voorspellen van infectie na chirurgische behandeling van tibiaschachtfracturen.
R. Hendrix, Amsterdam UMC
D2.4. Ontwikkeling en validatie van een online omgeving voor het plannen en simuleren van percutane cryoablaties van niertumoren.
T. van Oostenbrugge, Radboudumc
D2.5. De Crystal-Cam ® ‘handheld’ gammacamera voor intraoperatieve detectie van schildwachtklieren.
R. Mahieu, UMC Utrecht
D2.6. Identificatie van de schildwachtklier in borstkankerpatiënten middels niet-invasieve en percutane fluorescente beeldvorming met indocyanine groen.
A. Huibers, St. Antonius Ziekenhuis
D2.7. Identifying facial nerve branches using collimated polarized light imaging: an anatomical study.
K.Chin, Amsterdam UMC