Keynote Speakers

Keynote speakers

Prof. dr. I.A.M.J. (Ivo) Broeders

Chirurg Meander Medisch Centrum

Hoogleraar Universiteit Twente minimaal invasieve chirurgie en robotica als onderdeel van de EEMCS en Robotica en Mechatronica groep (RAM)

Hoofd Meander Medisch Centrum voor Artificiële Intelligentie

Introduceerde de robotchirurgie in Nederland in 2000

Prof. dr. M.C.G. (Maurice) Aalders

Hoogleraar Forensische Biofysica Amsterdam UMC, UvA

Bestuurder Amsterdam Centre for Forensic Science and Medicine (ACFSM/CLHC)

dr. J. (Joost) Huiskens

Account Executive Microsoft Healthcare