English translation below

 

ABSTRACT INDIENEN

 

Abstract deadline: 

1 september 2023

!! Extended deadline !! 15 september 2023

Let op: Een abstract indienen betekent niet dat u zich ook inschrijft. Dit dient apart te gebeuren.

 

Voorwaarden:

– Woorden:     Maximaal 300

– Opbouw:      Naar eigen keuze (Grenzeloos!)*

– Taal:              Engels

– Figuren:        Maximaal 1

– Format:         Word

– Waarheen:    abstract2023@seohs.nl 

 

*Advies opbouw abstract: Introduction, Methods, Results, Conclusion.

 


 

ABSTRACT SUBMISSION

 

Abstract deadline:

September 1st, 2023

 

!! Extended deadline !! September 15th, 2023

 

Important: Submitting an abstract does not mean that you also register. This must be done separately.

 

Requirements:

– Words: Maximum 300

– Construction: Your own choice (Boundless!)*

– Language: English

– Figures: Maximum 1

– Format: Word

– Where to: abstract2023@seohs.nl

 

*Advice structure abstract: Introduction, Methods, Results, Conclusion.

..