KEYNOTE SPEAKERS

Prof. dr. Jan H.J. Hoeijmakers | Hoogleraar Moleculaire Genetica, Erasmus MC

"Aging and senescence of cancer"

JanHoeijmakers03_500.jpg

Prof. Hoeijmakers, bij een breed publiek bekend als 'ouderdomsprofessor', is een groot expert op het gebied van DNA-herstel. Hij ontdekte dat in cellen van ons lichaam een krachtige overlevingsreactie kan optreden die ervoor zorgt dat de hulpbronnen niet worden ingezet voor celgroei maar voor onderhoud of reparatie, waardoor de kans op kanker en verouderingsziekten wordt verminderd. Het werk van prof. Hoeijmakers is van onschatbare waarde voor het genetisch onderzoek van mensen en andere zoogdieren. Zo heeft zijn onderzoeksteam het eerste gen gekloneerd dat verantwoordelijk is voor reparatie van menselijk DNA, en is hij betrokken geweest bij het kloneren van verschillende andere genen die verband houden met menselijke aandoeningen, waarbij kinderen op jonge leeftijd kanker krijgen of heel snel verouderen. Zijn pioniersonderzoek vormt de basis van het concept van ‘transcription syndromes’ in de menselijke erfelijkheidsleer. Het laboratorium heeft een unieke collectie muizenstammen (strains) ontwikkeld die deze humane erfelijke afwijkingen in de muis nabootst, en die wereldwijd in andere laboratoria wordt gebruikt voor onderzoek naar kanker en veroudering.

Ons lichaam zit zo ingenieus in elkaar.

Peter van Wingerden | CEO Beladon | iniatiefnemer floating farm

"Afwachten tot de koeien kunnen loeien in Rotterdamse Haven"  
FLOATING FARM

peter.PNG

Het produceren van voedsel is op een wereldbevolking die intensief groeit en steeds welvarender wordt een steeds grotere uitdaging. Er is immers steeds minder geschikte landbouwgrond over om voedsel te produceren. De wereldsteden dijen maar uit om aan de vraag naar woningen te voldoen waardoor de burger letterlijk steeds verder van de landbouw af komt te staan. Kennis van gezonde voeding en voedingsproductie neemt verder af en de logistieke keten wordt steeds verder vergroot. We zien deze trend stijgen naarmate de tijd vordert.
De Floating Farm is een zelfvoorzienende drijvende boerderij. Hier wordt op een  diervriendelijke en  duurzame  manier  dagverse  voeding  (zuivel) geproduceerd. De  productie  is  circulair:  kringlopen  van voedingsstoffen,  energie en water worden nutriënten en mineralen  zoveel mogelijk gesloten. Naast een commercieel productiebedrijf is Floating Farm ook een belangrijk educatiecentrum op het gebied van innovatieve technieken en stadslandbouw. Er is gelegenheid voor wetenschappelijk onderzoek op diverse onderdelen van hetconcept zoals voerproductie, reststofverwerking, energiereductie en –opwekking en drinkwater productie en hergebruik. 

FUTURE FARMER
With his Floating Farm in Euorpe’s largest port city, Rotterdam, Peter van Wingerden wants to show the world that sustainable farming in the city is possible. Or, as he likes to put it: ‘city transfarming’ is the furture.