PARALLELSESSIES

09.00 - 10.20 uur

IMAGING | Bovenzaal

Dr. S. Keereweer, KNO-arts Erasmus MC

 1. M. Vos, Heelkunde, Erasmus MC Kanker Instituut | Radiomics als tool om te differentiëren tussen lipomen en goedgedifferentieerde liposarcomen - voorlopige resultaten.
 2. B.G. Sibinga-Mulder, Heelkunde, LUMC | Intra-operatieve detectie van pancreaskanker met bulp van een VEGF-gerichte fluorescente tracer: een multicenter dosis escalatie studie.
 3. S.E. Bosma, Orthopedie, LUMC | Intra-operatieve fluorescente beeldvorming in de orthopedie.
 4. I.M. Groenendijk, Urologie, Erasmus MC | Hersengebieden betrokken bij de aansturing van de bekkenbodem; een 7-Tesla fMRI studie.
 5. T.E.M. van Doeveren, KNO, Erasmus MC | Optimalisatie van fotodynamische therapie bij recidief tumoren van de neus- en bijholten.
 6. M.D. Slooter, Heelkunde, Amsterdam UMC | Fluorescentie angiografie van de omentumplastiek bij de behandeling van een presacrale sinus: een pilot studie.
 7. P.J. Steinkamp, Heelkunde, UMCG | Fluorescentie-geleide chirurgie met de pH-geactiveerde fluorescente tracer ONM-100 voor de detectie van solide tumoren: de SHINe studie.
 8. S.E. Bosma, Orthopedie, LUMC | Verhoogde nauwkeurigheid met behulp van intra-operatieve computer geassisteerde navigatie bij resectie van primaire botsarcoom in het bekken en sacrum: een patiënt-controle studie.

KLINISCH | Grote Zaal

Voorzitter: Robert van Soest, AIOS Urologie

 1. V.M. van Praag, Orthopedie, LUMC | Dynamische predictie van patiënten met hooggradig wekedelensarcoom in een extremiteit.
 2. C. van Lanschot, KNO, Erasmus MC | Relocatie van inadequate resectie marges in het wondbed tijdens oncologische chirurgie.
 3. N.L. de Boer, Heelkunde, Erasmus MC Kanker Instituut | De impact van palliatieve chirurgie bij patiënten met acute obstructie op basis van peritonitis carcinomatosa.
 4. T.M. Feenstra, Heelkunde, Amsterdam UMC | Preoperatieve galkweken en complicaties van pancreaticoduodenectomieën.
 5. W.D. Rinkel, Plastisch Chirurgie, UMCU | Tarsaal tunnel syndroom in diabetespatiënten.
 6. J.E.K.R. Hentzen, Heelkunde, UMCG | Delta Peritoneal Cancer Index (DPCI): een nieuwe dynamische prognostische parameter voor overleving bij colorectale patiënten met peritoneale metastasen.
 7. C.L. Schuurmann, Heelkunde, UMCG | Verandering in endocraft appositie, positie en expansie voorspelt type Ia endoleak en migratie na EVAR.
 8. J. Kranendonk, Heelkunde, VieCuri MC Venlo | Verbeterde diagnostiek van scaphoid fracturen door het gebruik van de High Resolution Peripheral Quantitative CT.

13.25 - 14.15 uur

LAB | Grote Zaal

Tim Nijhuis, AIOS Plastische Chirurgie

 1. M.M. Deken, Heelkunde, LUMC | Multimodale intra-operatieve beeldvomring van HER2-positieve borstkanker met behulp van [111ln]ln-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW in een orthotopisch borsttumor model.
 2. F. Mathot, Plastische Chirurgie, Radboudumc | De interactie tussen mesenchymale stamcellen, neoangiogenese en functionele resultaten van gedecellulariseerde zenuw allowgraft.
 3. J.P. van Kooten, Heelkunde, Erasmus MC Kanker Instituut | Adjuvante dendritische cel immunotherapie na cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie voor patiënten met maligne peritoneaal mesothelioom - Rationale van de MESOPEC studie.
 4. K. Willemsen, Orthopedie, UMCU | Een nieuwe behandeling voor heupdysplasie: een klinische dierstudie.

INNOVATIE | Bovenzaal

Dr. P.K. Bos, Orthopedisch Chirurg Erasmus MC

 1. A.M. Hogenes, Heelkunde, Radboudumc | Visualisatie van het effect van irreversibele elektroporatie parameters en de aanwezigheid van een metalen stent op de elektrische veldverdeling.
 2. O. Butger, KNO, Erasmus MC | Kanker pre-screening door detectie van het veldeffect van tumoren met behulp van reflectiespectroscopie van het wangslijmvlies.
 3. R.R. Govers, Heelkunde, Erasmus MC Kanker Instituut | Productie en validatie van een anatomisch realistisch numeriek model voor borst ultrasonografie.
 4. S.A.M. Bessems, Heelkunde, VieCuri MC Venlo | Niet-operatieve behandeling van Colles' fracturen in volwassenen met een gepersonaliseerde 3D-geprinte brace; een studie naar de verdraagzaamheid in vrijwilligers en patiënten.
 5. E.J. Lier, Heelkunde, Radboudumc | Het effect van virtual reality op evoked potentials en pijnscores.