Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J.M. Hendriks | chirurg en afdelingshoofd Heelkunde, Erasmus MC 

Prof. dr. I.M.J. Mathijssen | plastisch chirurg en afdelingshoofd Plastische en Reconstructieve en Handchirurgie, Erasmus MC 

Prof. dr. E.A.P. Steegers | gynaecoloog en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC

Prof. dr. R.J. Baatenburg de Jong | KNO-arts en afdelingshoofd KNO, Erasmus MC